Vereiste informatie op grond van de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten

Inschrijving KvK

Van Lingen Familierecht is de handelsnaam van mr. M.J. van Lingen. De onderneming betreft een eenmanszaak, gevestigd te Alkmaar. Van Lingen Familierecht is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 89470796.

Geschillencommissie

Van Lingen Familierecht is niet aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.

Derdengeldrekening

Van Lingen Familierecht beschikt niet over een derdengeldrekening en is niet aangesloten bij een stichting derdengelden. Hiervan is conform 6.21 lid 3 sub a Voda de Deken op de hoogte gebracht.

Bankgegevens

Van Lingen Familierecht hanteert voor haar betalingen het volgende bankrekeningnummer:

NL65KNAB0608426288 t.n.v. Van Lingen Familierecht.

BIC-nr: KNABNL2H

BTW

Het BTW identificatienummer van Van Lingen Familierecht is NL004733896B28.

Beroepsaansprakelijkheid

Van Lingen Familierecht heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Markel Insurance SE (Westerlaan 18, 3016 CK Rotterdam) onder nummer 272816 met een verzekerd bedrag van € 1.000.000,– per aanspraak.

Waarneming
In het geval van plotselinge afwezigheid of andere calamiteiten zal mijn praktijk worden waargenomen door mr. P. van Lingen te Alkmaar.